Ochrana osobných údajov

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké osobné údaje zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Prevádzkovateľ Martina Lešťanová – TINECO, so sídlom Jura Hronca 3365/25, 010 15 Žilina, Slovenská republika, IČO: 41691881, zapísaná na Okresnom úrade Žilina, číslo živnostenského registra: 580-33949, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

  • súbory cookies
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci našich kontaktných formulárov „Rezervácia ubytovania – Hotel“ a „Rezervácia ubytovania – Ubytovňa“

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Formuláre

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich formulárov, budú použité výhradne pre účely, pre ktoré boli určené, a to:

  • údaje z formulára “Rezervácia ubytovania – Hotel” výhradne len pre potreby spätného kontaktovania sa s vami ohľadom vašej rezervácie ubytovania
  • údaje z formulára “Rezervácia ubytovania – Ubytovňa” výhradne len pre potreby spätného kontaktovania sa s vami ohľadom vašej rezervácie ubytovania

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať
Zmenu nastavenia v používaní súborov cookies je možné uskutočniť v rámci každého internetového prehliadača v sekcii Nastavenia. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Práva dotknutej osoby

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.